Algemene voorwaarden

 

1. Inschrijving

Met het betalen van de kosten voor de activiteit[1] maakt u uw deelname definitief en gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. Binnen 2 werkdagen ontvangt u per mail een bevestiging van deelname. Tevens ontvangt u voor de workshop een mail met praktische informatie. Indien gewenst kunt u een factuur ontvangen. U dient dit schriftelijk/ per mail aan te vragen.

 


2. Annulering – door deelnemer

Annulering van de workshop dient schriftelijk of per mail te gebeuren.  Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • tot 7 dagen voor de activiteit =  kosteloos annuleren;
  • in de periode vanaf 7 dagen voor de activiteit tot 24 uur voor de workshop = 50% deelnamekosten verschuldigd;
  • tot 24 uur voor de activiteit =  volledige deelname kosten verschuldigd.

Mocht u onverwachts verhinderd zijn, dan kunt u in uw plaats iemand anders laten deelnemen aan de activiteit. U dient dit schriftelijk/ per mail door te geven, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

 


3. Annulering – door Chi Neng Qigong Haarlem

Chi Neng Qigong Haarlem behoudt zich het recht voor een activiteit tot 7 dagen voor aanvang te annuleren. U wordt hier uiterlijk 7 werkdagen voor de activiteit over geïnformeerd. Mocht vanwege calamiteiten (zoals ziekte) de activiteit onverwachts niet door kunnen gaan, dan wordt u daar z.s.m. over geïnformeerd.  Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Mocht u hier geen gebruik van kunnen of willen maken dan worden de kosten van deelname terug betaald.

 


4. Aansprakelijkheid

Chi Neng Qigong Haarlem is volledig uitgesloten van aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en / of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een activiteit. Elke vorm van wettelijk verplichte aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van deelname.

 

 

[1] Overal waar activiteit staat wordt verwezen naar cursus, workshop en les.